Handelsbetingelser

Vilkår ved køb og betaling af abonnement aftaler

Ved køb af abonnementaftaler – f.eks. medlemskaber og andre løbende ydelser - godkender kunden, at World Dance Academy, organiseret under foreningen Global Kidz, er berettiget til løbende at gennemføre transaktioner på kundens betalingskort.


Kunden giver med aftalens indgåelse tilladelse til, at World Dance Academy må gennemføre én betalingstransaktion for hver betalingsperiode (måned), så længe abonnementet løber. Betalingstransaktionen gennemføres på sidste bankdag før en ny betalingsperiode begynder. World Dance Academy er alene berettiget til at gennemføre betalingstransaktioner på abonnementsbeløbet for den kommende abonnementsperiode. Eventuelle yderligere beløb skal særskilt godkendes af kunden.


Efter hver enkelt gennemført betalingstransaktion fremsendes kvittering til den e-mail adresse, der er oplyst ved opstart/køb af abonnementet.


Indgåede abonnementsaftaler er gældende, indtil de opsiges af World Dance Academy eller kunden. Opsigelse skal ske senest ved udgangen af en måned. Opsigelse af abonnementsaftaler, fornyelse og sletning af kortoplysninger foretages via Medlemslogin fra foreningens hjemmeside. Ved kortudløb kommer der automatisk en mail med påmindelse om, at kortoplysninger skal fornyes. Man kan også sende en mail til info@worlddance.academy og skrive opsigelse, navn og holdnummer sidste arbejdsdag i måneden.


Den månedlige abonnementspris er oplyst ved aftalens indgåelse og kan fra Global Kidz ændres med et varsel på 30 dage til udgangen af en måned. Varsel fremsendes til den e-mail adresse, der er oplyst ved opstart/køb af abonnementet.


Abonnementet kan være underlagt særskilte vilkår/reglement, som oplyses ved opstart/køb af abonnementet.


Fortrydelsesret

I henhold til forbrugeraftaleloven ydes der 14 dages fortrydelsesret på varer købt via hjemmesiden. Betalinger for deltagelse i aktiviteter samt billetter til arrangementer, kan som udgangspunkt ikke refunderes, med mindre andet er anført i beskrivelsen af aktiviteten.


Behandling af personoplysninger

Global Kidz har behov for at indsamle, registrere og behandle personoplysninger for at kunne gennemføre ekspedition af afgivne ordre i vores webshop. Global Kidz indsamler kun de oplysninger, der er nødvendige for levering af denne ydelse.


De personoplysninger der behandles er navn, adresse og e-mail adresse.

Der registreres ikke personfølsomme oplysninger så som cpr. nr. eller konto/kort numre.


Ved handel gennem webshoppen på www.worlddance.academy registreres personoplysninger med det formål at kunne levere de bestilte varer. Når sådanne oplysninger registreres, sikre Global Kidz, at det sker med brugerens samtykke og at det klart fremgår, hvilke oplysninger der registreres.


Registrerede oplysninger opbevares i 5 år af hensyn til vores regnskabsmateriale, hvorefter oplysningerne slettes.


I overensstemmelse med Persondataloven, vil World Dance Academy/Global Kidz som dataansvarlige give enhver der begærer det, meddelelse om, hvorvidt der behandles oplysninger om vedkommende. Behandles der personoplysninger, vil der blive givet meddelelse om; 1)hvilke oplysninger der behandles, 2)behandlingens formål, 3) hvem der måtte modtage oplysningerne samt 4) hvorfra oplysningerne stammer.


En registreret kan til enhver tid over for World Dance Academy/Global Kidz gøre indsigelse mod, at oplysninger om vedkommende gøres til genstand for behandling.


Kontakt og virksomhedsoplysninger


Global Kidz fulde virksomhedsnavn, adresse og kontaktoplysning er:


Global Kidz

Osramhuset, Valhalsgade 4

2200 København N


CVR-nr: 32514987

Tlf.: +45 29893013

E-mail: info@globalkidz.dk


Leder: Mikala Hoff Skovgaard